GSF – sportief  Zelzate

              Zwemmen

 Visie en missie van GSF.

 

De Bond van Grote en van Jonge Gezinnen vormde in 1976 zijn sportdienst om tot een volwaardige en autonome sportfederatie. De Gezinssportfederatie vzw (GSF) was geboren. Hiermee plaatste de gezinsbeweging een nieuwe en logische stap in haar welzijnsstreven voor de gezinnen in Vlaanderen.

Welzijn omvat meerdere componenten, maar gezondheid is daarbij ongetwijfeld de belangrijkste. Gezondheid, ook wel ‘zich goed voelen in z’n vel’, kunnen omgaan met zorgen en stress. Gezondheid heeft ook een sociale dimensie: zich geborgen weten, geïntegreerd zijn, onder vrienden zijn…Beweging en sport, in combinatie met een evenwichtige voeding en een leefbare omgeving kan iedereen gezonder en gelukkiger maken.

GSF mag dan wel een volwaardige en bovendien pluralistische sportfederatie zijn die erkend is en gesubsidieerd wordt door het Bloso, toch gaat het bij GSF niet om het behalen van overwinningen en titels of het vergaren van medailles. Bij GSF wordt er gesport omwille van het plezier en de gezondheid die er mee gewonnen wordt. Gezondheid in zijn breedste betekenis: lichamelijk, geestelijk en sociaal.
Bewegen om de conditie op peil te houden. Bewegen om stress en spanningen af te gooien. Bewegen, in een sfeer van vriendschap en fairplay. Bewegen, zonder overdrijven en zonder middelengebruik.

‘Wij doen gezinnen gezond bewegen’  

 

Visie, missie en sportbeleidsplan

van GSF- zwemmen te Zelzate.

 

 

Onze zwemclub verzorgt watergewenning en  recreatieve zwemlessen voor kinderen van ongeveer 3 tot 18  jaar. De kleuters moeten kunnen stappen in het kleine zwembad van 80 cm diep.

 

Visie:

Wij willen ertoe bijdragen dat hun leden zelfvertrouwen kweken in en buiten het zwembad en dat zij genieten van het ontwikkelen van hun lichaam en het verleggen van hun grenzen.

 

Missie:

Wij  willen op een speelse en recreatieve manier de kinderen de basis zwemtechnieken op de technisch juiste wijze onder de knie leren krijgen. Zij doen dit op pedagogisch verantwoorde wijze, ondersteund door de GSF (Gezinssportfederatie) en met voldoende aandacht voor het plezier dat kinderen aan de sport beleven.

 

Onze opdracht gaat trapsgewijs van watergewenning naar zelfredzaamheid, zo verder naar het aanleren van de zwemtechnieken (schoolslag, crawl en rugslag) om te eindigen bij het perfectioneren van deze technieken. 

 

Kinderen die een duidelijk talent hebben om competitie te zwemmen, zullen door ons worden doorverwezen naar andere clubs die deze specifieke doelstelling beogen. Onze club heeft zeer expliciet niet de doelstelling om de kinderen voor te bereiden op competitiezwemmen. Wij willen wel de juiste basis leggen voor een perfecte zwemtechniek op recreatieve wijze.

 

Sportbeleidsplan en doelstellingen.

Om ons te helpen bij onze pedagogische opdracht, gebruiken wij de lesmethode zoals ontwikkeld door GSF.

Wij hanteren ook de brevetten van GSF voor het kleuterzwemmen.

1. Waterrakker

2. Waterrobbedoes

3. Waterbengel

4. Waterrat

5. Waterspetter

 

Deze brevetten zijn niet noodzakelijk progressief uit te reiken jaar per jaar. Het is best mogelijk dat een kind het ene jaar reeds 4 elementen van het  eerste brevet aflegt en reeds één element van het tweede brevet. De brevetten hebben eerder een belonende waarde voor het kind en dienen niet om prestaties op te meten.

 

Voor de grotere kinderen werken we met de BLOSO-afstandsbrevetten.

 

Noch voor de kleinere, noch voor de grotere leden, zijn wij een prestatiegerichte club. Welbevinden, zelfredzaamheid in het water en de kwaliteit van de zwemslag zijn voor ons de belangrijkste elementen van een geslaagde pedagogie, niet het aantal gezwommen lengtes. Voor meer prestatiegericht zwemmen verwijzen we u graag door naar clubs met zulk een specifieke doelstelling.