GSF – sportief  Zelzate

              Turnen

Visie en missie van GSF.

 

De Bond van Grote en van Jonge Gezinnen vormde in 1976 zijn sportdienst om tot een volwaardige en autonome sportfederatie. De Gezinssportfederatie vzw (GSF) was geboren. Hiermee plaatste de gezinsbeweging een nieuwe en logische stap in haar welzijnsstreven voor de gezinnen in Vlaanderen.

Welzijn omvat meerdere componenten, maar gezondheid is daarbij ongetwijfeld de belangrijkste. Gezondheid, ook wel ‘zich goed voelen in z’n vel’, kunnen omgaan met zorgen en stress. Gezondheid heeft ook een sociale dimensie: zich geborgen weten, geïntegreerd zijn, onder vrienden zijn…Beweging en sport, in combinatie met een evenwichtige voeding en een leefbare omgeving kan iedereen gezonder en gelukkiger maken.

GSF mag dan wel een volwaardige en bovendien pluralistische sportfederatie zijn die erkend is en gesubsidieerd wordt door het Bloso, toch gaat het bij GSF niet om het behalen van overwinningen en titels of het vergaren van medailles. Bij GSF wordt er gesport omwille van het plezier en de gezondheid die er mee gewonnen wordt. Gezondheid in zijn breedste betekenis: lichamelijk, geestelijk en sociaal.
Bewegen om de conditie op peil te houden. Bewegen om stress en spanningen af te gooien. Bewegen, in een sfeer van vriendschap en fairplay. Bewegen, zonder overdrijven en zonder middelengebruik.

‘Wij doen gezinnen gezond bewegen’  

 

Visie, missie en sportbeleidsplan van

GSF - sportief turnen (aërobic – BBB - ….) te Zelzate.

 

Er wordt een gevarieerd programma aangeboden. Het is een combinatie van aërobic en grondoefeningen waarbij we spierversterkend werken, conditie opbouwen,  afwisselende oefeningen geven goed voor de lijn.

Er heerst een goede sfeer en het is toegankelijk voor elke leeftijd.

 

Visie:

Het welzijn van iedereen verbeteren door te werken aan de conditie en aan spierversterkende oefeningen, waarbij het sociale aspect geïntegreerd wordt in de lessen.

 

Missie:

Wij  willen op een recreatieve manier volwassenen laten sporten. Wij doen dit op pedagogisch verantwoorde wijze en met voldoende aandacht voor het plezier dat we aan de sport beleven.

 

 

Sportbeleidsplan en doelstellingen.

 

  1. Werken aan de algemene conditie, door middel van oefeningen op muziek, gedurende 30 minuten.

Deze 30 minuten worden gegeven onder de vorm van aerobics. Ze zijn steeds voorzien van een opwarming, conditioneel stuk, cooling down en stretching. De moeilijkheidsgraad wordt opgebouwd gedurende het hele schooljaar. Er wordt gedifferentieerd gewerkt in de mate van het mogelijke. Personen met bepaalde klachten kunnen steeds aangepaste oefeningen uitvoeren. Er wordt steeds voorzien in de mogelijkheid om de aerobics op een high of low tempo te kunnen meedoen.

 

  1. Zorgen voor spierversterkende, lenigmakende en verstevigende oefeningen voornamelijk voor billen, benen en buik, gedurende 20 minuten.

De oefeningen worden opgebouwd qua moeilijkheidsgraad gedurende het schooljaar. Ook hier wordt gedifferentieerd gewerkt, naargelang de mogelijkheden van de personen die deelnemen. De lesgever zorgt voor alternatieve oefeningen bij vb rugklachten. De focus wordt gelegd op de juiste houding van het lichaam tijdens de oefeningen, zodat geen fysieke klachten kunnen voortvloeien door oefeningen verkeerd uit te voeren.

 

  1. Elke les is anders.

Geen enkele les wordt 2x na elkaar gegeven. Variatie is belangrijk. Door variatie blijven de lessen leuk en afwisselend. Toch blijven alle spiergroepen (billen, benen en buik) en het conditionele aan bod komen tijdens de les.

 

  1. Eén les per maand extra aandacht voor de senioren.

Tijdens die les wordt er onder andere aandacht gegeven aan lenigheid, flexibiliteit en beweeglijkheid. Natuurlijk zijn deze lessen voor iedereen toegankelijk.

 

  1. Iedereen inclusief

Jong of oud, dik of dun, iedereen is ten alle tijden welkom om deel te nemen aan de lessen. Niemand wordt uitgesloten en iedereen sport naar eigen kunnen. Er wordt rekening gehouden met de beperkingen van bepaalde mensen, waarbij iedereen respect toont voor elkaar.

 

  1. Het groepsgevoel bevorderen.

Sporten, conditie en fitte spieren zijn belangrijk, maar minstens even belangrijk zijn de sociale contacten. Voor en na de les is er gelegenheid tot praten. Tijdens de opwarming worden de verhalen afgerond. Praten mag tijdens de les, zolang het niet storend is voor de les. Het is heel belangrijk dat iedereen zich ‘thuis’ voelt, en zich goed voelt in de groep.

Hoewel aerobic en BBB individuele oefeningen met zich meebrengt, vinden we het belangrijk dat iedereen elkaar bij naam kent.